Lover og regler

Lover og regler


Foldekniv.no tilbyr kun kniver som er tillatt å selge i Norge.


Det har siste årene vært en innskjerping når det gjelder bruk og bæring av kniv, og her må vi nesten vise til lovdata for gjeldende regler og forskrifter.